Obavještavaju se studenti da će se dana 08.06.2024. u 11:00h održati konsultacije u prostorijama Univerziteta iz sledećih predmeta:

I ciklus studija:

  • Marketing;

  • Organiizacija poslovnih sistema;

  • Logistika

II ciklus studija:

  • Menadžerska ekonomija;

  • Menadžment zdravstva