Ekonomski fakultet Univerziteta "Privredna akademija" Brčko distrikt BiH

Ekonomski fakultet je jedna od najprestižnijih institucija u našem gradu koja pruža vrhunsko obrazovanje i temelje za buduću karijeru u oblasti ekonomije. Sa svojim bogatim nasleđem i visokim standardima, Ekonomski fakultet pruža izvanredne mogućnosti za studente da steknu znanja i vještine potrebne za uspjeh u današnjem konkurentnom poslovnom okruženju.

Kod Ekonomskog fakulteta posebnu pažnju poklanjamo etičkim vrijednostima i odgovornom poslovanju. Podstičemo naše studente da razviju svijest o društvenoj odgovornosti i moralnim principima u poslovanju. Kroz razne projekte, istraživanja i studentske organizacije, pružamo studentima priliku da razvijaju liderske vještine i da se aktivno uključe u društvenu zajednicu.

Uz vrhunski nastavni plan i program, Ekonomski fakultet pruža i mogućnosti za praktično iskustvo kroz saradnju sa vodećim kompanijama iz privrede. Naši studenti imaju mogućnost da se priključe programima stručne prakse kako bi stekli praktična znanja koja će im biti od koristi prilikom zapošljavanja.

Bilo da želite da steknete znanja iz oblasti računovodstva, finansija, marketinga ili menadžmenta, Ekonomski fakultet pruža širok spektar programa koji će vam omogućiti da izgradite svoju karijeru u svijetu ekonomije. Uz našu podršku, možete biti sigurni da će vam vrata uspjeha biti otvorena.

 

Video tura
kroz Univerzitet
https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2020/12/misija1.jpg

Misija

Ekonomija je jedno od najvažnijih područja u današnjem svijetu. Ona nam pomaže da razumijemo kako se sredstva raspodjeljuju, kako se donose poslovne odluke i kako se upravlja ekonomskim resursima. Jedna od institucija koja ima ključnu ulogu u obrazovanju i istraživanju u oblasti ekonomije je i naš Ekonomski fakultet.

Misija Ekonomskog fakulteta je pružanje kvalitetnog obrazovanja i istraživanja u ekonomskim naukama. Fakultet se trudi da omogući studentima da steknu znanje i vještine potrebne za uspješnu karijeru u poslovnom svijetu. Osim toga, fakultet želi promovirati istraživanje koje će doprinijeti razvoju ekonomske teorije i prakse.

Jedna od najvažnijih karakteristika Ekonomskog fakulteta je njegova saradnja sa privredom. Fakultet ima razvijenu mrežu partnerstva sa velikim brojem kompanija i organizacija. Ovo omogućuje studentima da steknu praktična iskustva kroz stažiranje i projekte u stvarnom poslovnom okruženju. Osim toga, ova saradnja pomaže fakultetu da bude u toku sa najnovijim trendovima i potrebama privrede.

Naš fakultet također pridaje veliku važnost internacionalizaciji. Fakultet sarađuje sa brojnim univerzitetima i institucijama širom svijeta. To omogućuje studentima da steknu međunarodno iskustvo putem studentske razmjene ili međunarodnih projekata. Ova internacionalna perspektiva je od velike važnosti u današnjem globaliziranom svijetu.

Pored obrazovanja, Ekonomski fakultet se također ističe u istraživačkom radu. Profesori i istraživači fakulteta su aktivno uključeni u istraživanje ekonomskih fenomena i objavljivanje radova u uglednim naučnim časopisima. Ova istraživanja doprinose razvoju ekonomske teorije i prakse, kao i stvaranju novih znanja u oblasti ekonomije.

Ukratko, Misija Ekonomskog fakulteta je da pruži kvalitetno obrazovanje, promovira istraživanje i razvija partnerstva sa privredom. Kroz svoje aktivnosti, fakultet doprinosi razvoju ekonomskih nauka i priprema studente za uspješnu karijeru u poslovnom svijetu. 

 

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/educavo-dash/wp-content/uploads/2020/09/tab1.jpg

Vizija

Kada je u pitanju vizija ekonomskog fakulteta, ne možemo a da ne pomislimo na obrazovanje budućih lidera u svijetu biznisa i ekonomije. Prvenstveno, misija fakulteta bi trebala biti da pruži vrhunsko obrazovanje, unaprijedi akademske standarde i inspiriše studente da postanu inovativni lideri u svom polju.

Naša vizija je stvoriti ekonomski fakultet koji će biti prepoznat kao centar izvrsnosti u ekonomskim naukama, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Fokusirat ćemo se na razvoj visoko kvalitetnih programa koji će omogućiti studentima da steknu sveobuhvatno znanje iz ekonomije, ali i da razviju vještine koje su neophodne za uspješno suočavanje sa izazovima globalnog tržišta.

Naša vizija također uključuje stvaranje stimulativne i inspirativne akademske atmosfere koja će motivisati studente da stalno napreduju i ispune svoje potencijale. Želimo da naši studenti budu dobro pripremljeni za ulazak u sve složenije ekonomske sfere, ali također da posjeduju empatiju, etičnost i društvenu odgovornost.

Kako bismo ostvarili ovu viziju, nastavit ćemo ulagati u kvalitetno nastavno osoblje, koji će biti eksperti u svojim oblastima i provoditi istraživanja koja će unaprijediti našu disciplinu. Također ćemo razvijati i održavati saradnju sa stručnjacima iz industrije, kako bismo osigurali da naši studenti steknu relevantno znanje i iskustvo potrebno za efikasno suočavanje sa izazovima ekonomskog svijeta.

Vizija našeg ekonomskog fakulteta također uključuje i globalnu perspektivu. Želimo pružiti našim studentima mogućnost međunarodne razmjene i sticanja iskustva u različitim kulturnim okruženjima. Vjerujemo da samo kroz razumijevanje i upoznavanje različitih globalnih tržišta, naši studenti mogu postati suvremeni lideri koji su sposobni ostvariti pozitivne promjene u svijetu.

Na kraju, naša vizija  je da naši studenti budu prepoznati kao stručnjaci na svojim poljima koji su spremni da se izbore sa svim izazovima i prilika koje donosi savremeno poslovanje. Želimo im pružiti potrebne alate za uspjeh, ali isto tako i inspiraciju da svojim znanjem i vještinama doprinesu razvoju ekonomskog sektora u našoj zemlji i šire.

Uzimajući u obzir sve navedeno, vjerujemo da je naša vizija usklađena sa zahtjevima i promjenama savremenog svijeta. Ambiciozni smo u ostvarivanju ove vizije i motivisani da radimo naporno kako bismo stvorili okruženje koje će pružiti vrhunsko obrazovanje i inspirisati mlade ljude da postanu uspješni lideri u ekonomiji.

https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2020/12/ciljevi1.jpg

Ciljevi

Prvi i najvažniji cilj Ekonomskog fakulteta je pružiti kvalitetno obrazovanje iz oblasti ekonomije. Ekonomija je složena disciplina koja zahtijeva razumijevanje različitih teorija, modela i pristupa. Kroz kvalitetno obrazovanje, studenti dobivaju temeljno znanje koje će im pomoći u shvatanju ekonomskih fenomena i analizi ekonomskih problema. Ovaj cilj je od vitalnog značaja jer omogućava studentima da razviju vještine potrebne za uspješnu karijeru u ekonomskom sektoru.

Drugi cilj Ekonomskog fakulteta je podrška istraživanju i razvoju. Ekonomija je dinamična disciplina koja se neprestano mijenja i razvija. Da bi ostali relevantni, fakulteti moraju biti u toku sa najnovijim istraživanjima i trendovima u ekonomiji. Kroz podršku istraživačkim aktivnostima, naš fakultet omogućava studentima i profesorima da se bave istraživanjem i doprinesu novim saznanjima u oblasti ekonomije. Ovaj cilj je od izuzetne važnosti jer pomaže u stvaranju novih teorija i pristupa koji mogu doprinijeti razvoju ekonomije.

Treći cilj je razvoj praktičnih vještina kod studenata. Samo sticanje teorijskog znanja nije dovoljno za uspješnu karijeru u ekonomskom sektoru. Studenti također moraju razviti praktične vještine poput analitičkog razmišljanja, timskog rada i komunikacijskih vještina. Naš fakultet nudi razne mogućnosti za sticanje ovih vještina kroz projekte, radionice i prakse. Ovaj cilj je od ključne važnosti jer omogućava studentima da se prilagode zahtjevima moderne ekonomije i postanu konkurentni na tržištu rada.

Cilj koji ne smijemo zaboraviti jeste i promocija društvene odgovornosti. Ekonomija ima snažan uticaj na društvo, i fakulteti imaju moralnu obavezu da podstiču i promovišu društveno odgovorno ponašanje. Ekonomski fakultet može organizirati događaje i projekte koji se bave socijalnim, ekološkim i ekonomskim pitanjima. Ovaj cilj je od izuzetne važnosti jer pomaže studentima da razumiju uticaj ekonomskih odluka na sve aspekte društva i da razviju svijest o potrebi održivog razvoja.

Ukratko, naš fakultet ima različite ciljeve koji se mogu sumirati u pružanje kvalitetnog obrazovanja, podršku istraživanju, razvoju praktičnih vještina i promociji društvene odgovornosti. Ostvarenje ovih ciljeva donosi mnoge koristi studentima, zajednici i društvu u cjelini. Ne samo da studenti dobivaju znanje i vještine potrebne za uspješnu karijeru, već i doprinose razvoju ekonomije i društva. Ekonomski fakultet je ključna institucija koja oblikuje buduće ekonomiste i lidere i ima snažan uticaj na ekonomsku situaciju i napredak jedne zemlje.