Obavještavaju se studenti o terminima kolokvijuma iz predmeta: Osnovi ekonomije; Elektronsko poslovanje; Korporativno upravljanje; Ekonomika preduzeća.

 

Predmet Datum i vrijeme
Osnovi ekonomije7.6.2024. od 14:00h
Elektronsko poslovanje7.6.2024. od 14:00h
Korporativno upravljanje7.6.2024. od 14:00h
Ekonomika preduzeća11.6.2024. od 14:00h