Obavještavamo vas da je otvoren period za predaju prijedloga tema za diplomski rad. Ovaj proces je ključan za uspješno završavanje vaših studija i omogućava vam da istražujete teme koje vas najviše interesuju unutar vašeg područja studija. Prijedloge tema za diplomski rad možete preuzeti ovdje.