#ŠKOLARINA ZA STUDENTE PO NAČINU STUDIRANJAIZNOS
1.Školarina za studente na dodiplomskom ciklusu studija
1.1.Redovni studenti na osnovnom ciklusu studija studijskih programa na Ekonomskom fakultetu2.000,00 KM
1.2.Učenje na daljinu na osnovnom ciklusu studija studijskih programa na Ekonomskom fakultetu2.500,00 KM
2.Školarina za studente na magistarskom ciklusu studija3.000,00 KM
3.Školarina za studente na doktorskom ciklusu studija3.000,00 KM
OSTALI TROŠKOVI
4.Diploma o završenom prvom ciklusu studija200,00 KM
5.Diploma o završenom magistarskom studiju300,00 KM
6.Diploma o završenim doktorskim studijima500,00 KM
7.Dodatak diplome100,00 KM
8.Izrada novog indeksa300,00 KM
9.Ispisnica sa univerziteta300,00 KM
10.Uvjerenje o diplomiranju30,00 KM
11.Uvjerenje o uspjehu tokom studija30,00 KM
12.Uvjerenje o statusu studenta10,00 KM
13.Ovjeren nastavni plan i program400,00 KM
14.Odbrana diferencijalnog ispita (po ispitu)10% od školarine
15.Odbrana diplomskog rada500,00 KM
16.Odbrana magistarskog rada600,00 KM
17.Odbrana doktorske disertacije1.500,00 KM
18.Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome naplaćuje se uvećanoDipl. x2
  • Školarinom se utvrđuju troškovi studija za jednu školsku godinu.
  • Knjige i literatura koje Univerzitet nema u svojoj biblioteci (korišćenje gradske biblioteke) nisu uračunate u cijenu školarine.
  • Student prilikom upisa dužan je uplatiti 1/3 školarine za godinu koju upisuje a ostatak školarine može podijeliti na 10 jednakih rata (prva godina), dok u ostalim godinama studija školarina se može uplatiti u cijelosti za tekuću godinu ili isti iznos podijeliti na 10 jednakih rata.