Obavještavaju se studenti da će se dana 13.04.2024. u prostorijama Univerziteta održati konsultacije/kolokvijumi iz sledećih predmeta:

10:00h – Računovodstvo; Osnove ekonomije; Marketing menadžment; Mikroekonomija – Konsultacije

11:30h – Korporativno upravljanje; Evropski biznis; Finansijsko računovodstvo; Poslovne komunikacije – Konsultacije

13:00h – Ekonomika preduzeća – Konsultacije i kolokvijum.