Obavještavaju se studenti da će se dana 10.04.2024 u 10:30h, u prostorijama Univerziteta, održati konsultacije iz sledećih predmeta:

  • Menadžment informacionih sistema

  • Poslovni informacioni sistemi

  • Inteligentno privređivanje

  • E-logistika