Obavještavaju se studenti da će se dana 20.01.2024 od 11:00-14:00h u prostorijama Univerziteta održati kolokvijumi i konsultacije iz predmeta: Logistika, Marketing, Menadžment u obrazovanju.