Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da će se konsultativna nastava i kolokvijumi iz
nastavnih predmeta Komunikologija i Metode i tehnike istraživanja održati dana
13.1.2024.godine sa početkom u 10.00 časova u zgradi Univerziteta.