Broj: 10-03-12/23

Datum: 20.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 129 Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikt BiH (,,Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 30/09, 29/18, 16/20 i 44/22), člana 22 i 69 Statuta Univerziteta broj 10-01-1/23 od 16.10.2023.. godine,, Viskoškolska ustanova Privredna  akademija Brčko distrikt BiH, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor u zvanje akademskog osoblja

 

U skladu sa članom 129 Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikt BiH (,,Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 30/09, 29/18, 16/20 i 44/22), člana 22 i 69 Statuta Univerziteta broj 10-01-1/23 od 16.10.2023.. godine, Univerzitet Privredna akademija, iz razloga iskazanih potreba za akademskim osobljem iz naučnih oblasti/polja: matematika, računari i informatičke nauke, fizičke nauke, hemijske nauke, zemlja i nauka o životnoj sredini, biološke nauke, građevinarstvo, elektorinženjering elektronika informacioni inženjering, mehanički inženjering, inženjering materijala, hemijski inženjering, inženjering životne sredine, inženjering i tehnologija, poljoprivreda šumarstvo ribarstvo, psihologija, pedagoške nauke, sociologija, ekonomija i biznis, pravo (autorsko i pravo industrijskog vlasništva, građansko pravo, rimsko pravo i istorija države i prava, krivično pravo i krivično procesno pravo, radno i socijalno pravo, teorija države i prava, upravno pravo i ustavno pravo), jezici i književnost, filozofija etika religija i umjetnost.

Kandidati koji se prijavljuju za izbor u zvanje docent, vanredni profesor, redovni profesor, te saradnici asistent, viši asistent, lektor moraju ispunjavati uslove iz člana 121 Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikt BiH i prilikom prijave potrebno je da dostave dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova.

Komisija za izbor će po prijemu prijava i dostavljene dokumentacije uz iste, zavisno od potreba i ispunjenosti uslova vršiti izbor u zvanja u uže naučne oblasti u okviru gore navedenih naučnih oblasti/polja.

Prijavu na konkurs slati ili dostaviti lično na adresu Univerzitet Privredna akademija Brčko distrikt BiH, ulica Petra Kočića broj 6., 76100 Brčko, sa naznakom “Za javni konkurs” .

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici univerziteta. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 

 

                                                                                                                                      Rektor

                                                                                                                           Prof.dr Željko Petrić