#ŠKOLARINA ZA STUDENTE PO NAČINU STUDIRANJAIZNOS
1.Školarina za studente na dodiplomskom ciklusu studija
1.1.Redovni studenti na osnovnom ciklusu studija studijskih programa na Poslovnom i pravnom fakultetu2.000,00 KM
1.4.Učenje na daljinu na osnovnom ciklusu studija studijskih programa na Poslovnom i pravnom fakultetu2.500,00 KM
2.Školarina za studente na magistarskom ciklusu studija3.000,00 KM
3.Školarina za studente na doktorskom ciklusu studija3.000,00 KM
4.Diploma o završenom prvom ciklusu studija200,00 KM
5.Diploma o završenom magistarskom studiju300,00 KM
6.Diploma o završenim doktorskim studijima500,00 KM
7.Dodatak diplome100,00 KM
8.Izrada novog indeksa300,00 KM
9.Ispisnica sa univerziteta300,00 KM
10.Uvjerenje o diplomiranju30,00 KM
11.Uvjerenje o uspjehu tokom studija30,00 KM
12.Uvjerenje o statusu studenta10,00 KM
13.Ovjeren nastavni plan i program400,00 KM
14.Odbrana diplomskog rada500,00 KM
15.Odbrana magistarskog rada600,00 KM
16.Odbrana doktorske disertacije1.500,00 KM
17.Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome naplaćuje se uvećanoDipl. x2
  • Školarinom se utvrđuju troškovi studija za jednu školsku godinu.
  • Knjige i literatura koje Univerzitet nema u svojoj biblioteci (korišćenje gradske biblioteke) nisu uračunate u cijenu školarine.
  • Student prilikom upisa dužan je uplatiti 1/3 školarine za godinu koju upisuje a ostatak školarine može podijeliti na 10 jednakih rata (prva godina), dok u ostalim godinama studija školarina se može uplatiti u cijelosti za tekuću godinu ili isti iznos podijeliti na 10 jednakih rata.