Magistar ekonomije, smjer menadžer malih i srednjih preduzeća – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer menadžer malih i srednjih preduzeća