Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment malih i srednjih preduzeća – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment malih i srednjih preduzeća