Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment gastronomije i restoraterstva – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment gastronomije i restoraterstva