JAVNI POZIV


ZA PROFESORE I ASISTENTE I NJIHOVOM ANGAŽOVANJU U NASTAVI
UNIVERZITET ”PRIVREDNA AKADEMIJA” BRČKO (U OSNIVANJU)

U skladu sa članom 81. Statuta Univerziteta ”Privredna akademija” Brčko distrikta BiH, a prema Zakonu o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH, Zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Senat Univerziteta ”Privredna akademija” Brčko distrikta BiH na svojoj prvoj sjednici donosi odluku o raspisivanje javnog poziva za nastavnike, stručne saradnike, asistente, za rad u ovoj ustanovi. Nastavnici, saradnici u nastavi, asistenti, biće angažovani prema važećim Zakonskim propisima u Brčko distriktu BiH (zasnivanje radnog odnosa, dopunski rad, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i sl.).

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika u nastavi otvoren je za svaki nastavni predmet koji je u prilogu ovog javnog poziva, a komisija koja će vršiti izbor nastavnog osoblja dužna je prije angažovanja obaviti usmeni interviju, napraviti selekciju prijavljenih kandidata sa kojima će nakon odabira Rektor univerziteta zaključiti ugovor u skladu sa Zakonom o radu Brčko distrikta BiH.
Javni poziv je otvoren od 15.12.2020.godine do popunjavanja upražnjenih radnim mjesta, najviše dva mjeseca od otvaranja poziva. Na javnom pozivu mogu učestvovati sva lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH i Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Svaki zainteresovani kandidat dužan je lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije sledećih dokumenata:

1. Biografija (obavezno navesti e-mail adresu i broj telefona za kontakt);
2. Bibliografija;
3. Diplome o završenom I, II i III ciklus studija;
4. Izbor u zvanje (asistent, viši asistent, docent, vanredni profesor, redovni profesor);
5. Izjava o namjeri angažovanja u nastavi;
6. Lica koja nemaju izbor u zvanje a ispunjavaju uslove za izbor će dostaviti Molbu za izbor u odgovarajuće zvanje sa svim prilozima koje će komisja ovog Univerziteta razmatrati i po potrebi izvršiti izbor u prvo zvanje (asistent ili docent) za koje lice ispunjava uslove.

DOKUMENTA KOJA SE DOSTAVE U UNIVERZITET NEĆE SE VRAĆATI, pa Vas molimo da sve dostavljate u vidu ovjerene kopije.
Informacije se neće davati putem telefona, lica koja su zainteresovana sve uslove će naći u Zakonu o visokom obrazovanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br: 30/09 i 29/18).

Adresa na koju će te dostaviti dokumenta lično ili putem pošte je sledeća:

Univerzitet ”Privredna akademija” Brčko distrikt BiH
ul. Petra Kočića br.6, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
naznaka: (javni poziv za nastavnike)

Puni tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje: