Diplomirani menadžer za međunarodno poslovanje i diplomatiju – 240 ECTS

Diplomirani menadžer za međunarodno poslovanje i diplomatiju