Magistar ekonomije, smjer  menadžer u zdravstvu – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer  menadžer u zdravstvu