Magistarske studije – Ekonomija i poslovanje

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar  ekonomije na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Ekonomija

Magistar ekonomije obično uključuje napredne kurseve iz makroekonomije, mikroekonomije, ekonometrije, finansija, međunarodne ekonomije, industrijske organizacije, javne politike i drugih oblasti koje se tiču ekonomskog modeliranja i analize.

Turizam i hotelijerstvo

Magistar turizma i hotelijerstva je napredni diplomski stepenj koji se bavi dubljim razumijevanjem poslovanja u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Studenti uče o strategijama marketinga, upravljanju gostima, finansijama, hranu i piće, te održivosti. Nakon završetka, otvara se put ka različitim karijerama u industriji turizma i upravljanju hotelima.

Računovodstvo i revizije

Magistar računovodstva i revizije je napredni postdiplomski stepen koji se bavi dubljim razumijevanjem računovodstvenih procesa, finansija i revizije. Studenti uče o analizi finansijskih izvještaja, poreznom planiranju, revizijskim metodama i poslovnim finansijama. Nakon završetka, otvaraju se mogućnosti za različite karijere u računovodstvu, reviziji, finansijskom upravljanju i sličnim područjima.

Finansije , bankarstvo i osiguranje

Magistar finansija, bankarstva i osiguranja je napredni postdiplomski stepen koji se fokusira na dublje razumijevanje finansijskih sistema, bankarstva i osiguranja. Studenti uče o upravljanju rizicima, investicijama, korporativnim financijama te bankarskim i osiguravajućim procesima. Nakon završetka, otvaraju se mogućnosti za različite karijere u bankarstvu, investicijama, upravljanju rizicima i osiguranju.