Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment za međunarodno poslovanje i diplomatiju – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment za međunarodno poslovanje i diplomatiju