Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment u zdravstvu  – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment u zdravstvu