Doktor ekonomskih nauka, smjer turizam i hotelijerstvo – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer turizam i hotelijerstvo