Doktor ekonomskih nauka, smjer računovodstvo i revizije – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer računovodstvo i revizijae