Doktor ekonomskih nauka, smjer poslovna ekonomija – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer poslovna ekonomija