Doktorske studije – Ekonomija i poslovanje

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor ekonomskih nauka iz određenih oblasti– 180 ECTS.

Ekonomija

Doktor ekonomskih nauka je najviši stepen obrazovanja u oblasti ekonomije ili menadžmenta. Ovaj program se obično fokusira na teorijska i empirijska istraživanja u ekonomiji i menadžmentu što omogućava studentima da prodube svoje znanje i razumevanje ekonomskih fenomena, kao i da doprinesu razvoju ove naučne discipline novim istraživanjima.

Turizam i hotelijerstvo

Doktorske studije iz turizma i hotelijerstva predstavljaju najviši stepen obrazovanja u tom području. Ovi studiji usmjereni su na duboko istraživanje kompleksnih pitanja vezanih za turizam, ugostiteljstvo i upravljanje destinacijama. Studenti se bave naprednim temama kao što su održivost turizma, turističko tržište, upravljanje kvalitetom usluga i inovacije u industriji. Tokom programa, studenti će se specijalizovati za određeno istraživačko područje i doprinositi originalnim istraživanjima. Diplomirani doktori stiču stručnost za akademsku karijeru, istraživanje visokog nivoa, vođenje industrijskih inicijativa i savjetodavne uloge u turističkim i hotelijerskim organizacijama.

Računovodstvo i revizije

Doktorske studije iz računovodstva i revizije predstavljaju najvišu stepenicu obrazovanja u tom području. Ovi studiji usmjereni su na duboko istraživanje kompleksnih pitanja vezanih za računovodstvene teorije, financijsko izvještavanje, revizorske prakse i analize finansijskih podataka. Studenti će se baviti naprednim konceptima kao što su međunarodni računovodstveni standardi, regulatorni okviri i etička pitanja. Tokom programa, studenti će razvijati vještine istraživanja i analize te će doprinositi originalnom istraživanju u ovom polju. Doktori će steći ekspertizu za akademsku karijeru, istraživanje na visokom nivou te za vođenje revizijskih ili konsultantskih uloga u poslovnom svijetu.

Finansije , bankarstvo i osiguranje

Doktorske studije iz finansija, bankarstva i osiguranja predstavljaju najviši nivo obrazovanja u tom području. Ovi studiji su usmjereni na duboko istraživanje složenih finansijskih teorija, bankarskih procesa, investicijskih strategija i principa osiguranja. Studenti će se baviti naprednim temama kao što su upravljanje rizicima, finansijske inovacije i analize tržišta. Tokom programa, studenti će razviti sposobnosti istraživanja, analize i sinteze, te će pridonijeti originalnom istraživanju u ovom području. Diplomirani doktori stiču stručnost za akademsku karijeru, visoko nivou istraživanja, kao i za uloge u upravljanju finansijama, bankama ili osiguravajućim kompanijama.