Osnovne studije – Ekonomija i poslovanje

Navedeni studijski programi obuhvatiće naučnu oblast u ekonomiji, prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS). Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom programu sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani ekonomista, sa naznačenim modulom – 240 ECTS.

Ekonomija

Osnovne studije poslovne ekonomije su program koji se obično sastoji od četiri godine i priprema studente za širok spektar karijera u različitim oblastima poslovanja. Tokom studija, studenti se upoznaju sa osnovnim principima poslovanja, uključujući računovodstvo, finansije, marketing, menadžment, organizaciono ponašanje i poslovno pravo. Ovaj program takođe može uključivati predmete kao što su statistika, ekonomija, informacione tehnologije i druge srodne oblasti.

Nakon završetka ovog programa, studenti mogu birati različite karijere u privatnom i javnom sektoru. Mogu raditi u bankarstvu, osiguranju, konsaltingu, marketingu, prodaji, upravljanju ljudskim resursima i drugim oblastima poslovanja.

Turizam i hotelijerstvo

Diplomirani ekonomista turizma i hotelijerstva je stručnjak sa znanjem o ekonomskim aspektima turističke industrije i poslovanja u hotelijerstvu. Njihova oblast ekspertize obuhvata razumevanje turističkog tržišta, upravljanje hotelima i ugostiteljskim objektima, finansijsko planiranje, marketing i razvoj turističkih destinacija.Mogu se baviti planiranjem turističkih događaja, promocijom turističkih usluga ili analizom tržišta i konkurencije. Njihova ekonomska ekspertiza omogućava im da donose informisane odluke u upravljanju poslovnim operacijama, marketingu i finansijskom planiranju u okviru turističke i hotelijerske industrije.

Računovodstvo i revizija

Diplomirani ekonomista računovodstva i revizije je stručnjak sa dubokim znanjem o finansijskom računovodstvu, upravljanju finansijama i reviziji poslovnih knjiga. Njihova uloga obuhvata praćenje finansijskih transakcija, pripremu finansijskih izveštaja, analizu poslovnih performansi i pružanje relevantnih informacija za donošenje odluka.Mogu se baviti finansijskim konsaltingom, analizom poslovnih performansi ili pružati usluge revizije kako bi osigurali da finansijski izveštaji budu tačni i u skladu sa zakonodavstvom. Njihovo znanje o finansijama i računovodstvu omogućava im da doprinesu efikasnom upravljanju finansijskim resursima organizacija i osiguraju transparentnost u poslovnim operacijama.

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Diplomirani ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje je stručnjak sa ekspertizom u oblasti upravljanja finansijskim resursima, bankarskim operacijama i osiguranju. Njihova uloga obuhvata analizu tržišta, upravljanje investicijama, pružanje finansijskih saveta i planiranje budžeta.Bave se upravljanjem rizicima, planiranjem penzionih fondova ili pružanjem konsultantskih usluga za pojedince i kompanije u vezi sa finansijskim odlukama. Njihova stručnost u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja omogućava im da igraju ključnu ulogu u podržavanju organizacija i pojedinaca u upravljanju finansijskim aspektima i ostvarivanju ciljeva.