Diplomirani menadžer u javnoj upravi – 240 ECTS

Diplomirani menadžer u javnoj upravi