Osnovne studije – Menadžment

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani menadžer, sa naznačenim modulom – 240 ECTS.

Menadžment

Osnovne studije iz menadžmenta pružaju osnovno razumijevanje upravljanja poslovanjem i organizacijama. Studenti uče o temeljnim konceptima upravljanja, planiranju, organiziranju, vođenju i kontroli. Nakon završetka, diplomirani studenti su osposobljeni za različite uloge u poslovnom svijetu, kao što su menadžeri timova, upravitelji projektima ili asistenti u različitim sektorima i industrijama.

Menadžment gastronomije i restoraterstva

Osnovne studije za menadžment gastronomije i restoraterstva pružaju osnovno znanje o vođenju poslovanja u industriji hrane i ugostiteljstva. Studenti uče o upravljanju restoranima, hranom i pićem, marketingu te osnovama poslovnog planiranja. Diplomirani studenti mogu raditi kao menadžeri restorana, kafića ili se baviti keteringom i događanjima.

Menadžment za međunarodno poslovanje i diplomatiju

Osnovne studije iz menadžmenta za međunarodno poslovanje i diplomatiju kombinuju principe poslovnog upravljanja s razumijevanjem međunarodnih odnosa i diplomatije. Studenti uče o globalnom poslovanju, trgovini, međunarodnim odnosima i diplomatskim protokolima. Ovaj program priprema diplomirane studente za uloge koje zahtijevaju sposobnost upravljanja u međunarodnom kontekstu, kao što su menadžeri za globalno poslovanje, diplomatski službenici ili savjetnici za međunarodne poslove.

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Studije iz menadžmenta malih i srednjih preduzeća fokusiraju se na specifične vještine upravljanja ovim vrstama poslovanja. Studenti uče o strategijama rasta, finansijskom upravljanju, upravljanju resursima i operacijama u okviru manjih organizacija. Nakon diplomiranja, studenti su osposobljeni za uloge kao što su vlasnici malih preduzeća, menadžeri prodaje, upravitelji resursa ili konsultanti za razvoj poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Menadžment u javnoj upravi

Menadžment u javnoj upravi obuhvata upravljanje javnim resursima i procesima kako bi se postigla svrsishodna  i odgovorna javna usluga. Ovaj program obično obuhvata proučavanje zakonodavstva, politika i procedura javne uprave, kao i vještine upravljanja ljudima, finansijama i projektima u javnom sektoru. Diplomirani studenti su osposobljeni za karijere u državnoj upravi, lokalnim vlastima i međunarodnim organizacijama, gdje će primijeniti svoje vještine u oblikovanju i izvršenja javnih politika te efikasnom upravljanju javnim resursima.

Menadžmnet u zdravstvu

Menadžment u zdravstvu obuhvata upravljanje zdravstvenim organizacijama i procesima kako bi se osigurala kvalitetna zdravstvena skrb. Ovaj program uključuje proučavanje principa zdravstvenih sustava, upravljanje ljudskim resursima, financijsko upravljanje, planiranje i organizaciju medicinskih usluga te kvalitetu pacijentne skrbi. Diplomirani studenti su osposobljeni za uloge kao što su menadžeri bolnica, klinika ili zdravstvenih centara, administrativni direktori zdravstvenih organizacija ili stručnjaci za zdravstveni menadžment u javnom i privatnom sektoru.