Magistar ekonomije, smjer menadžer u javnoj upravi – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer  menadžer u javnoj upravi