Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment u javnoj upravi – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer menadžment u javnoj upravi