Doktorske studije – Menadžment

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor ekonomskih nauka iz određenih oblasti– 180 ECTS.

Menadžment

Ovi studiji se fokusiraju na duboko istraživanje naprednih teorija upravljanja i primjenu istraživačkih metoda na poslovne probleme. Studenti će se specijalizirati u određenim područjima kao što su strategijski menadžment, organizacijska dinamika ili liderstvo. 

Menadžment gastronomije i restoraterstva

Ovaj program se bavi visoko specijaliziranim istraživanjem u okviru ugostiteljske industrije. Studenti će istraživati inovacije u hrani i piću, operativne izazove restorana i strategije za poboljšanje iskustva gostiju.

Menadžmenta za međunarodno poslovanje i diplomatiju

Ovi studiji kombiniraju dublje razumijevanje globalnog poslovanja s analizom međunarodnih političkih odnosa. Studenti će istraživati interakcije između poslovanja i diplomacije te razvijati originalne analize.

Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

Ovi studiji se bave visoko specijaliziranim istraživanjem izazova i prilika u malim i srednjim preduzećima. Studenti će analizirati strategije rasta, prepreke razvoju i inovacije u ovim poslovnim jedinicama.

Menadžmenta u javnoj upravi

Ovaj program se bavi istraživanjem kompleksnih pitanja u okviru javnog sektora. Studenti će istraživati politike, upravljanje resursima, reforme i inovacije u javnoj administraciji.

Menadžmenta u zdravstvu

Ovi studiji se fokusiraju na napredno istraživanje zdravstvenih organizacija i procesa. Studenti će analizirati kvalitetu skrbi, upravljanje zdravstvenim resursima i strateško vođenje u sektoru zdravstva.