Diplomirani ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje  – 240 ECTS

Diplomirani ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje